Cənab Prezidentin iştirakı ilə Atena zavodunun açılış mərasimi | Atena Süd və süd məhsulları

Cənab Prezidentin iştirakı ilə Atena zavodunun açılış mərasimi | Atena Süd və süd məhsulları