Cənab Prezidentin iştirakı ilə Atena fermasının açılış mərasimi | Atena Süd və süd məhsulları